Raspored nastave u školskoj 2022/2023. za studente starijih godina

Studijski program Medicina:

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA GODINA

PETA GODINA

ŠESTA GODINA

Studijski program Stomatologija:

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA GODINA

PETA GODINA

ŠESTA GODINA

Studijski program Zdravstvena njega:

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA – Opšti smjer

TREĆA GODINA – Anestetičari

TREĆA GODINA – Laboratorijski tehnolog

ČETVRTA GODINA – Opšti smjer

ČETVRTA GODINA – Anestetičeri

ČETVRTA GODINA – Laboratorijski tehnolog

Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija:

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA – Logopedija

TREĆA GODINA – Razvojni poremećaji

ČETVRTA GODINA – Logopedija

ČETVRTA GODINA – Razvojni poremećaji