1. Катедра општеобразовних предмета

Руководилац катедре: проф. др Оливера Калајџић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Ранка Перућица

Секретар: в. асист. Горица Вуксановић


 1. Катедра за пропедевтику

Руководилац катедре: проф. др Мирјана Ћук

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Ружица Лукић

Секретар: асс. др Зорана Остовић Марић


 1. Катедра за интерну медицину

Руководилац катедре: доц. др Маријана Ковачевић

Замјеник руководиоца катедре: доц. др Верица Продановић

Секретар: в. асист.Оливера Чанчар


 1. Катедра за претклиничке предмете

Руководилац катедре: проф. др Синиша Ристић

Замјеник руководиоца катедре: доц. др Бојан Јоксимовић

Секретар катедре: асист. др Даринка Поповић


 1. Катедра за хируршке гране

Руководилац катедре: проф. др Лаловић Ненад

Замјеник руководиоца катедре: доц. др Хелена Марић Кујунџић

Секретар катедре: доц. др Нада Аврам


 1. Катедра за неурологију и психијатрију

Руководилац катедре: проф. др Векослав Митровић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Драган Јовановић

Секретар катедре: доц. др Бранислава Ћурчић


 1. Катедра за примарну здравствену заштиту и јавно здравство

Руководилац катедре: проф. др Биљана Мијовић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Срђан Машић

Секретар катедре: в. асист. Данијела Радуловић


 1. Катедра за оралну рехабилитацију

Руководилац катедре: проф. др Смиљка Цицмил

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Томић Славољуб

Секретар катедре: доц. др Ана Цицмил


 1. Катедра за дјечију и превентивну стоматологију са ортодонцијом

Руководилац катедре: проф. др Драган Ивановић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Свјетлана Јанковић

Секретар катедре: асист. Марина Радановић


 1. Катедра за здравствену његу

Руководилац катедре: доц. др Јелена Павловић

Замјеник руководиоца катедре: доц. др Сандра Матовић

Секретар катедре: в. асист. Наталија Хаџивуковић


 1. Катедра за логопедију и сурдоаудиологију

Руководилац катедре: доц. др Слађана Ћаласан

Замјеник руководиоца катедре: доц. др Бојана Вуковић

Секретар катедре: асс. Ана Маџар Чанчар


 1. Катедра за развојне поремећаје

Руководилац катедре: проф. др Драган Рапаић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Весна Радовановић

Секретар катедре: в. асист. Ивана Зечевић


 1. Катедра за денталну патологију

Руководилац катедре: доц. др Љиљана Бјеловић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Никола Стојановић

Секретар катедре: доц. др Игор Радовић


14. Катедра за стоматолошку протетику

Руководилац катедре: проф. др Ђорђе Божовић

Замјеник руководиоца катедре:доц. др Михаел Станојевић

Секретар катедре: асс Марија Станишић Кајевић


15. Катедра за педијатрију

Руководилац катедре: доц. др Биљана Милинковић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Дејан Бокоњић

Секретар катедре: асист. Горан Поповић


16. Катедра за фармакологију

Руководилац катедре: доц. др Драгана Соколовић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Драгана Дракул

Секретар катедре: астист. Милица Радановић


17. Катедра за биологију ћелије и хуману генетику

Руководилац катедре: доц. др Николина Елез Бурњаковић

Замјеник руководиоца катедре: проф. др Милан Кулић

Секретар катедре: виши асист. Сара Ракочевић


18. Катедра за биохемију

Руководилац катедре: доц. др Драгана Пухало Сладоје

Замјеник руководиоца катедре: доц. др Драгана Павловић

Секретар катедре: асс др Сара Вукадиновић