Наш факултет до сада је имао 23 декана. Први декан је био проф. др Александар Собовљев у периоду од 1947. до 1948. године.

 • 1. 1947 – 1948. / Проф. др Александар Сабовљев
 • 2. 1948 – 1949. / Проф. др Владимир Чавка
 • 3. 1949 – 1950. / Проф. др Благоје Ковачевић
 • 4. 1950 – 1951. / Проф. др Недо Зец
 • 5. 1951 – 1952. / Проф. др Миливоје Сарван
 • 6. 1952 – 1953. / Проф. др Павао Штерн
 • 7. 1953 – 1954. / Проф. др Александар Сабовљев
 • 8. 1954 – 1955. / Проф. др Миливоје Сарван
 • 9. 1955 – 1956. / Проф. др Живојин Игњачев
 • 10. 1956 – 1957. / Проф. др Благоје Ковачевић
 • 11. 1957 – 1960. / Проф. др Грујица Жарковић
 • 12. 1960 – 1962. / Проф. др Иво Херлингер
 • 13. 1962 – 1964. / Проф. др Грујица Жарковић
 • 14. 1964 – 1967. / Проф. др Хајрудин Хаџиселимовић
 • 15. 1967 – 1973. / Проф. др Марко Циглар
 • 16. 1973 – 1974. / Проф. др Хишам Сердаревић
 • 17. 1974 – 1980. / Проф. др Ешреф Сарајлић
 • 18. 1980 – 1982. / Проф. др Никулин Александар
 • 19. 1982 – 1986. / Проф. др Момир Мацановић
 • 20 1986 – 1988. / Проф. др Антон Ловринчевић
 • 21. 1988 – 2005. / Академик Бориша Старовић
 • 22. 2005 – 2012. / Проф. др Вељко Марић
 • 23. 2012 -2019. / Проф. др Милан Кулић
 • 24. 2019-            /Проф. др Дејан Бокоњић