Табела 1. Национални пројекти финансирани од Министарства за науку
ПРОГРАМНАЗИВ ПРОЈЕКТАКООРДИНАТОРГОДИНА
Национални пројектиУтицај протамин сулфата на изоловане реналне и мезентеричне артерије нормотензивних и хипертензивних пацова. Проф. др Слободан Миловановић2006.
Национални пројектиУлога Toll-like рецептора у процесима фагоцитозе и убијања Aspergillus fumigatus код дјеце обољеле од астме и цистичне фиброзе. Доц. др Синиша Ристић  2006.
Национални пројектиПревенција алкохолизма у радно активној популацији.Доц. др Стеван Трбојевић2006.
Национални пројектиДиректни фактор XA инхибиторYM150 за превенцију венског тромбоемболизма код пацијената подвргнутих елективној тоталној замјени кука, двоструко слијепа, паралелна дозно налазећа студија у поређењу са отворено означеним enoxaparinom.Проф. др Вељко Марић2006.
Национални пројектиФаза 2 рандомизоване двоструко слијепе плацебо контролисане студије КЦ706 код пацијената са реуматоидним артритисом неадекватно контролисаних са стабилном дозом metotrexata.Доц. др Стеван Трбојевић2006.
Национални пројектиИстраживање улоге неспецифичног имуног одговора у патогенези цистичне фиброзе и алергијске бронхопнеумоније аспергилозе.Доц. др Дејан Бокоњић2007.
Национални пројектиИстраживање карактеристика личности и хормонског статуса код жена обољелих од карцинома дојке.Проф. др Вељко Марић  2007.
Национални пројектиЗначај модулатора калијумских канала за контролу контрактилности изолованог утеруса пацова.Проф. др Слободан Миловановић  2007.
Национални пројектиИстраживање биохемијских маркера обољења са инфламацијом ниског интензитета.Доц. др Синиша Ристић2007.
Национални пројектиИстраживање бихејвиоралних карактеристика код гојазних адолесцената.Проф. др Ранка Мирковић2007.
Национални пројектиПроцјена оралног здравља дјеце од 12 и 15 година на територији источног дијела Републике Српске.Доц. др Стеванка Ђорђевић2007.
Национални пројектиСатаваптан у спречавању поновног појављивања асцитеса: двоструко слијепо, рандомизована и упоређивање сатаваптана у дози од  5-10 mg дневно у односу на плацебо истовремено са диуретицима у паралелним групама код пацијената са рекурентним асцитесом узрокованим цирозом јетре. Satavaptan-EFC4493-SPARe-1. Доц. др Стеван Трбојевић  2007.
Национални пројектиСатаваптан у спречавању поновног појављивања асцитеса: двоструко слијепо, рандомизована и упоређивање сатаваптана у дози од  5-10 mg дневно у односу на плацебо у одсуству диуретика у паралелним групама код пацијената са рекурентним асцитесом узрокованим цирозом јетре. Satavaptan-EFC6682-SPARe-2. Доц. др Стеван Трбојевић  2007.
Национални пројектиИнфламаторне болести црева и антиоксидативи.Проф. др Слободан Миловановић2008.
Национални пројектиИстраживање ефеката примјене антипсихотика на настанак метаболичког синдрома.Доц. др Снежана Меденица  2008.
Национални пројектиПолиморфизам гена за TNF-α код пацијената са сепсом и/или траумом.Доц. др Милан Кулић2008.
Национални пројектиФаза 2Б, рандомизирана, двоструко слепа, плацебоконтролисана студија ниских доза цитарабина и линтузумаба упоређених са ниским дозама цитарабина и плацеба код пацијената старих 60 и више година са претходно нелеченом AML.Доц. др Стеван Трбојевић2008.
Национални пројектиИстраживање повезаности депресије и/или психотичних поремећаја са метаболичким синдромом.Доц. др Снежана Меденица  2009.
Национални пројектиСтање оралног здравља становништва у Републици Српској.Доц. др Биљана Мијовић2009.
Национални пројектиИстраживање жаришта ендемске нефропатије у општини Бијељина.Доц. др Милан Кулић  2009.
Национални пројектиEфекти примјене хипербаричне оксигенотерапије на параметре инфламације и оксидативног стреса у условима поремећаја кликорегулације.Проф. др Вељко Марић2009.
Национални пројектиУтицај антиоксиданса/Н-ацетихол-Л-цистеина на МУД-88 зависну продукцију проинфламаторних цитокина у култури хуманих гранулоцита дјеце која болују од цистичне фиброзе.Доц. др Дејан Бокоњић  2009.
Национални пројектиПроцјена и промоција оралног здравља дјеце источног дијела Републике Српске.Проф. др Зоран Вулићевић2009.
Национални пројектиKвалитет живота пацијената старије доби смјештених у установе за функционално зависне пацијенте у источном дијелу Републике Српске.Проф. др Љиљана Тихачек-Шојић  2009.
Национални пројектиСтудија превaленције болничких инфекција у Источној Херцеговини.Доц. др Биљана Мијовић  2010.
Национални пројектиЗначај модулације калијумских канала и азот моноксида у механизму релаксантног ефекта пинацидила и пентоксифилина.Проф. др Слободан Миловановић2010.
Национални пројектиМогућност модулације инфламаторног одговора ткива под утицајем хипербаричне оксигенотерапије.Проф. др Вељко Марић  2010.
Национални пројектиПотенцијална улога ократоксина у развоју ендемске нефропатије на подручју општине Бијељина.Проф. др Славица Ристић  2010.
Национални пројектиПроцјена биомаркера за скрининг и диференцијалну дијагнозу болести бубрега у жариштима ендемске нефропатије.Доц. Др Синиша Ристић  2010.
Национални пројектиДетекција, евиденција и праћење дјеце ометене у развоју на подручју Републици Српској.Проф. др Драган Рапаић2010.
Национални пројектиПреваленца каријеса, гингивитиса, ортодонтских аномалија у источном дијелу Републике Српске.Проф. др Стеванка Ђорђевић2010.
Национални пројектиУтицај акутног стреса на хроничну бол и мишићну осјетљивост код пацијената са темпоромандибуларним дисфункцијама.Доц. др Недељка Ивковић2010.
Национални пројектиУчесталост и терапија „sleep apneа-e“ код пацијената са опструкцијом горњих дисајних путева на територији Републике Српске.Проф. др Љиљана Тихачек-Шојић2010.
Национални пројектиУлога различитих ТLG-LIGANDA на антифугалну активност гранулоцита код дјеце која болују од цистичне фиброзе.Академик Миодраг Чолић  2011.
Национални пројектиПовезаност темпоромандибуларних дисфункција са генетским полиморфизмима: индивидуалне варијације у склоности ка настанку обољења, присуству бола, развоју хроничног бола и терапеутском ефекту ибупрофена.Доц. др Дејан Бокоњић2012.
Национални пројектиОзон у рестауративној и ендондонској стоматолошкој терапији: антибактеријски ефекат и утицај на VEGF у зубној пулпи.Доц. др Никола Стојановић2012.
Национални пројектиИспитивање вриједности ретенције на конус крунама код хомологих и хетерологих парова.Проф. др Ивица Станчић  2012.
Национални пројектиЗначај антиоксидативног система у механизму релаксантног ефекта хексопреналина и никорандила на различите типове изолованог утеруса.Проф. др Слободан Миловановић2014.
Национални пројектиЗначај молекуларне биологије у дијагностици и терапији тумора плућа.проф. др Милан Кулић2014.
Национални пројектиЕфекти комбиноване примјене фактора раста и керамичких имплатата у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума.Доц. др Смиљка Цицмил2014.
Национални пројектиСпецифичност везе денталних керамика и композитних цемента.Проф. др Недељка Ивковић2015.
Национални пројектиХронична инфламација код обољелих од пародонтопатије као фактор ризика за настанак атеросклеротских кардиоваскуларних обољења.Доц. др Смиљка Цицмил2015.
Национални пројектиЗначај молекуларно-биолошких метода и у праћењу хепатитиса Ц вирусне инфекције код пацијената на хемодијализи.Проф. др Милан Кулић2015.
Национални пројектиПревенција секундарних посљедица поремећаја слуха, говора и језика код дјеце у источном дијелу Републике Српске.Проф. др Маја Рачић2015.
Национални пројектиПовезаност полиморфизма гена за глутатион трансферазе М1 и Т1 са ризиком за настанак дијабетесне нефропатије.Проф. др Синиша Ристић2018.
Национални пројектиРазвој инструмента за скрининг нутритивног статуса и процјена малнутриције код особа старије животне доби.Проф. др Недељка Ивковић2018.
Национални пројектиНови иригациони системи у ендодонтској терапији: антибактеријски ефекат, утицај на постоперативни бол и факторе раста корјенског дентина.Доц. др Јелена Крунић2018.
Национални пројектиРазвој in vitro модела хуманих мијелоидних суперсортских ћелија, као платформе за испитивање нових имунотерапијских приступа у лијечењу малигних тумора (MDSCThere).Академик Миодраг Чолић2018.
Национални пројектиПоремећај функције екстрацелуларних мрежа неутрофилних гранулоцита код дјеце са цистичном фиброзом.Проф. др Дејан Бокоњић2018.
Национални пројектиРегулација контрактилности и редокс хомеостазе хуманих умбиликалних крвних судова хексопреналином, магнезијум сулфатом и пинацидилом.Проф. др Слободан Миловановић2018.
Национални пројектиПовезаност серумских и фецесиних вриједности цитокина IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17, IL-21, IL-22, IFN-y и TNF-a са клиничким и патохистолошким карактеристикама болесника са колоректалним карциномом.Проф. др Вељко Марић2018.
Национални пројектиИмунолошки параметри реакције на угљену прашину и преваленца пнеумоконозе код радника у рудницима угља и термоелектранама Републике Српске.Проф. др Биљана Мијовић2018.
Национални пројектиУтицај примјене статина на морфологију, активност антиоксидативних ензима и експресију ендотелне липазе у каротидном плаку.Проф. др Радмил Марић2018.
Национални пројектиИспитивање фармаколошког потенцијала биљке вријесакПроф. др Милан Кулић2018.
Национални пројектиГенска модулација орофацијалног бола: експериментални, хронични и постоперативни модел.Проф. др Никола Стојановић2018.
Национални пројектиПроцјена и повезаност промјенљивих фактора ризика и полиморфизама TP53, APC и KRAS гена за настанак колоректалног карцинома.Доц. др Ненад Лаловић2019.
Национални пројектиУтицај гојазности на ефикасност лијечења обољелих од хроничне пародонтопатије.Проф. др Смиљка Цицмил2019.
Национални пројектиПовезаност липидног статуса и полиморфизма АПОЕ гена са дијабетесном ретинопатијом код пацијената са дијабетесом тип 2.Проф. др Биљана Мијовић2019.
Национални пројектиПрогностички значај карактеристика инвазивног фронта тумора, експресије маркера карциномских стем ћелија, адхезивних молекула и епидермалних фактора раста у карциному желуца.Доц. др Мирјана Ћук2019.
Национални пројектиПреваленција и фактори ризика за оштећење слуха код болесника лијечених редовним хемодијализама.Проф. др Синиша Ристић2019.
Национални пројектиФенотипска и генотипска детекција резистенције на карбапенеме код ентеробактерија изолованих из урина болнички и ванболнички лијечених пацијената.Доц. др Николина Елез- Бурњаковић2019.
Национални пројектиПримјена озона код хируршког вађења импактираних доњих трећих молара: утицај на појаву постоперативних компликација и процесе зарастањаПроф. др Јелена Крунић2023.
Национални пројектиПредиктивни и прогностички значај полиморфизма у гену PD-1L и експресије PD-1L у ћелијама карцинома дојке у постизању комплетног патолошког одговора након неоадјувантне терапије код различитих молекуларних подтипова карцинома дојкеДоц. др Драгана Соколовић2023.
Национални пројектиПовезаност фактора оралног здравља, општег физичког стања и заступљености медитеранске исхране код старијих особа – мултицентрична студијаПроф. др Никола Стојановић2023.
Национални пројектиПовезаност нивоа цитокина у серуму и дијеталног инфламанторног индекса код обољелих од колоректалног карцинома и њихов значај у колоректалном карциномуПроф. др Ненад Лаловић2023.
Национални пројектиИспитивање феномена екранизације и његовог утицаја на рани раст и развој дјецеДоц. др Слађана Ћаласан2023.