Образовање за стицање стручног назива специјалисте за здравствене раднике и здравствене сараднике са високом стручном спремом подразумјева стицање знања и вјештина и оспособљавање за обављање високостручних, специјализованих послова у здравственој струци и примјену резултата науке у пракси.

Здравствени радник који има високо образовање може добити специјализацију из научне области која је везана за здравство, на основу захтјева: здравствене установе, института или медицинског факултета који се упућује Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Специјализације се обављају по програму којим је утврђен обим, садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и практичног стручног рада, као и знања и вјештиине које се стичу, а све у складу са Правилником о плану и програму специјализација.


Образац за пријаву наставе

Контакт телефон службе за специјализације: 058/232-916