I циклус студија

 Студијски програм: Медицина

 • Звање: доктор медицине 360 ECTS
 • Вријеме трајања студија: 6 година

Наставне планове и програме можете преузети овдје

Студијски програм: Стоматологија

 • Звање: доктор стоматологије 360 ECTS
 • Вријеме трајања студија: 6 година

Наставне планове и програме можете преузети овдје

Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација (Дефектологија)

 • Звање:
 • дипломирани логопед 240 ECTS
 • дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор 240 ECTS
 • Вријеме трајања студија: 4 године

Наставне планове и програме можете преузети овдје

 Студијски програм: Здравствена њега

 • Звање: дипломирани медицинар здравствене његе 240 ECTS
 • Вријеме трајања студија:  4 године

Наставне планове и програме можете преузети овдје


II циклус студија

Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација (60 ECTS)

 1.смјер: Логопедија и сурдоаудиологија

 • Звање:
 1. мастер логопедије 300 ECTS
 • Вријеме трајања студија: 1 годинa

Наставне планове и програме можете преузети овдје

2.смјер: Развојни поремећаји

 • Звање:
 1. мастер развојних поремећаја 300 ECTS
 • Вријеме трајања студија: 1 годинa

Наставне планове и програме можете преузети овдје

Студијски програм: Здравствена њега (60 ECTS)

 • Звање: мастер здравствене његе 300 ECTS
 • Вријеме трајања студија:  1 годинa

Наставне планове и програме можете преузети овдје


III циклус студија

Студијски програм: Биомедицинске науке (180 ECTS)

1.смјер: Јавно здравље

2.смјер: Молекуларна медицина

3.смјер: Клиничка медицина

 • Звање:

доктор биомедицинских наука

 • Вријеме трајања студија: 3 године

Наставне планове и програме III циклуса можете преузети овдје