НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација– академска 2023/2024 – I циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација– академска 2022/2023 – I циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација– академска 2021/2022 – I циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација– академска 2020/2021 – I циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација– академска 2019/2020 – I циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација– академска 2018/2019 – I циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Логопедија и Сурдоаудиологија/ – академска 2017/2018 – I циклус студија (29.09.2017)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Логопедија и Сурдоаудиологија/ – академска 2016/2017 – I циклус студија (01.09.2016)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Логопедија и Сурдоаудиологија/ – академска 2015/2016 – I циклус студија (01.09.2016)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Развојни поремећаји/ – академска 2015/2016 – I циклус студија (01.09.2016)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Логопедија и Сурдоаудиологија/ – академска 2014/2015 – I циклус студија (02.09.2014)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Развојни поремећаји/ – академска 2014/2015 – I циклус студија (02.09.2014)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Развојни поремећаји/ – академска 2014/2015 – I циклус студија (29.08.2014)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Логопедија и Сурдоаудиологија/ – академска 2014/2015 – I циклус студија (28.09.2014)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Логопедија и Сурдоаудиологија/ – академска 2013/2014 – I циклус студија (28.09.2013)

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација/излазни профил Развојни поремећаји/ – академска 2013/2014 – I циклус студија (29.08.2013)


СИЛАБУСИ

Преузми (silabusi specijalna edukacija i rehabilitacija.zip)