Студентски савез Медицинског факултета у Фочи основан је 1999. године. ССМФФ има просторију у згради Медицинског факултета, приступ Интернету, телефон, огласну таблу и све остало што је неопходно за адекватно функционисање.

Секције Савеза су бројне и своје активности  обављају  унутар одређених области. Свака секција има предсједника, једног или два подпредсједника и најмање пет чланова са свих година студија.

Сваких петнаест дана се сазива Скупштина ССМФФ-а, а по потреби и чешће, на којој представници секција, односно представници по годинама подносе извјештаје о свом раду, разматрају се планови будућих активности, студентска питања и проблеми