Центар за специјалну едукацију и рехабилитацију захвата површину од 98,24 m² и састоји се од 3 кабинета: кабинета за сензорну интеграцију (сензорне собе);  кабинета за хабилитацију и рехабилитацију слуха и говора (логопедског кабинета) и дефектолошког кабинета. Клинички стручни рад укључује пружање подршке дјеци и особама са посебним потребама, као и родитељима ове дјеце кроз савјетовање, превенцију (превентивно савјетодавни рад), дијагностику, третман (индивидуални и групни) и (ре)хабилитацију у подручју: родитељске забринутости за дјететов развој, понашање или учење, оштећења вида, оштећења слуха, интелектуалних тешкоћа, поремећаја из спектра аутизма, моторичких поремећаја и хроничних болести, проблема у понашању, тешкоћа језика, говора и гласа, тешкоћа читања и писања, тешкоћа учења, поремећаја пажње/ хиперактивног поремећаја, емоционалних тешкоћа, комуникационих тешкоћа и тешкоћа сензорне интеграције.

Површина саме сензорне собе износи 30,25 m². Сензорне собе у којима се реализује процес (ре)хабилитације сензорне интеграције, требале би, годинама уназад, бити неизоставан дио понуде свих васпитно-образовних и медицинских институција, организација и институција које раде са дјецом и младима са тешкоћама у развоју. На нашој регији то није случај, тако да је Медицински факултет у Фочи једина установа која може да понуди услуге кабинета за сензорну интеграцију, на подручју општина Фоча, Калиновик, Рудо, Чајниче, Ново Горажде и Вишеград, а које обухвата канцеларија фонда Фоча.

Центар је регистрован у систему здравствене заштите Републике Српске и могуће је склапати уговоре о пружању здравствених услуга у области Специјалне едукације и рехабилитације корисницима Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Центар за специјалну едукацију и рехабилитацију има свој посебан улаз, налази се у приземљу Медицинског факултета у Фочи и отклоњене су све архитектонске баријере које би онемогућиле или отежале приступ дјеци и особама са посебним потребама. У кабинете за хабилитацију и рехабилитацију слуха и говора и сензорну собу улази се из пространог ходника гдје је студентима омогућено да кроз једнострано стакло посматрају рад логопеда/специјалног едукатора и рехабилитатора са дјецом, а да дијете на третману не буде узнемирено или узурпирано њиховим присуством. На тај начин центар има и функцију наставне базе за студенте првог и другог циклуса студијског програма Специјалне едукације и рехабилитације.