Фонд библиотеке Медицинског факултета у Фочи чини 11550 библиотечких јединица стручне медицинске литературе. Од тога: 4824 монографских публикација (књиге) на српском језику, 4141 на страним језицима (енглески), 1361 серијских публикација (часописи). Монографије, рјечници, приручници, енциклопедије чине 172 библиотечке јединице, а магистарски радови и докторске дисертације 892. Поред тога, Медицински факултет је члан КОБРСОН пројекта, те је могућа он-лине претрага КОБРСОН базе података.

Библиотека пружа услуге студентима свих студијских одсјека Медицинског факултета набавком и давањем на кориштење основне литературе за спремање испита. Поред тога, фонд библиотеке је намјењен и за стручно усавршавање специјализаната, постдипломаца и др медицинских радника. Библиотека врши набавку нових издања уџбеника и остале стручне литературе, те на тај начин остварује актуелност фонда и омогућава увид у најновија научна сазнања на пољу медицинских наука. Дистрибуција мањег броја примјерака појединих уџбеника на већи број студената је омогућена посебним условима кориштења, које регулише библиотека.

Библиотека посједује властити простор за читање (у просторији библиотеке), са 4 рачунара са сталном интернет везом. Поред тога студентима је на располагању читаоница у склопу факултета величине 124 м2 са 86 читалачких мјеста, те читаоница у граду са 70 мјеста. Факултет посједује и електронску читаоницу (рачунарски центар) са 32 компјутера и сталном интернет везом.

Евиденција кориштења библиотечке грађе се врши помоћу електронске базе података, урађене у програму МS Аccеss, по моделу стандардних библиотечких програма.

Библиотека Медицинског факултета у Фочи остварује сарадњу са библиотеком Медицинског факултета у Сарајеву, те библиотекама Медицинског и Стоматолошког факултета у Београду у виду размјене потребних научних информација, магистарских радова, докторских дисертација и осталих примјерака библиотечког фонда.


Александра Бокоњић

библиотекар +387 58 210 420
Е-mail : aleksandra.bokonjic@ues.rs.ba

Ана Симовић

библиотекар +387 58 210 420
Е-mail : ana.simovic@ues.rs.ba