1. Правилник о кућном реду

2. Закон о високом образовању

3. Статут Медицинског факултета 09-2023

3.1 Статут Медицинског факултета

3.2 Измјена Статута

3.3 Измјена Статута 2

3.4 Измјена Статута 3

3.5 Статут Универзитета у Источном Сарајеву 26.05.2022. године

3.6 Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 29.05.2023. године

4. Правилник о поступку избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву – 12.10.2023.

 4.1 Правилник о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања

4.2 Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања

4.3 Образац Извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање

5. Правилник о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву

5.1 Правилник о допунама Правилника о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 07.06.2024.

5.2 Правилник о изради и одбрани дипломског/завршног рада

5.3 Образац за одбрану дипломског/завршног рада

6. Правилник о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву-12.10.2023.

6.1 Правилник о допунама Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 07.06.2024.

6.2 Пријава мастер рада

6.3 Образац – захтјев за одбрану мастер рада

7. Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019

7.1 Правилник о измјенама Правилника о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 03.11.2021

7.2 Правилник о допуни Правилника о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 04.11.2022

7.3 Обрасци III циклус студија

7.4 Third cycle of studies Rulebook English

7.5 Правилник о студирању на III циклусу студија на Медицинском факултету у Фочи

8. Правилник о одложеној наплати школарине

9. Правилник Алумни организације

10. Правилник о раду Библиотеке

11. Правилник о раду Етичког комитета

11.1 Измјена правилника о раду Етичког комитета

12. Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус 

13. Правилник о видео надзору

14. Правилник о међународној размјени

15. Правилник о употреби система електронске евиденције долазака и контроле радног времена  на Медицинском факултету Фоча

16. Правилник о раду Специјалистичког центра за стоматологију Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

17. Пословник о раду Наставно – научног Вијећа Медицинског факултета Фоча

18. Правилник о финансирању научних радова

18.1 Образац за пријаву за финансирање објављивања научних радова