Расписан конкурс за упис студената у академској 2022/2023. години на Универзитету у Источном Сарајеву

Расписан конкурс за упис студената у академској 2022/2023. години на Универзитету у Источном Сарајеву

Важни датуми за упис на студијске програме на Медицинском факултету Фоча:

  • Интегрисане акaдемске студије и први циклус студија
  • Први уписни рок

Пријављивање кандидата за упис и пријем докумената: 20.-24.06.2022. године Полагање пријемног испита: 27. и 28.06.2022. године са почетком у 9 часова:

  • 27.06.2022. године  у  9  часова студијски програм Медицина
  • 28.06.2022.године у 9 часова студијски програми Стоматологија, Здравствена њега и Специјална едукација и рехабилитација
  • датум полагања пријeмног испита за студијски програм Медицина на енглеском језику на Универзитету у Источном Сарајеву биће накнадно објављен.

Студенти  могу конкурисати на два студијска програма који се полажу у два различита дана (СП Медицина и неки од осталих студијских програма). У том случају студент полагаже два пријемна испита и рангира се на двије прелиминарне листе.

Објављивање резултата конкурса: 29.06.2022. године до 14 часова.

Упис примљених кандидата: 04-08.07.2022. године.

  • Други уписни рок

Други уписни рок ће се организовати за оне студијске програме на којима се у првом испитном року не упишe планирани број студената.

Пријављивање кандидата за упис и пријем докумената:: 29.08-02.09. 2022. године.

Полагање пријемног испита: 05.09.2022. године са почетком у 9 часова.

Објављивање резултата конкурса: 07.09.2022. године до 14 часова.

Упис примљених кандидата: 12-16.09.2022. године.

  • Други циклус студија

Медицински факултет не врши упис студената на други циклус студија у академској 2022/2023. години.

  • Трећи циклус студија

Конкурс за упис студената и предаја пријава: 20.06.-21.10.2022. године.

Упис примљених кандидата на трећем циклусу: 27-31.10.2022. године.

Детаљније информације о условима уписа на сва три циклуса студија у академској 2020/2022. години можете погледати на: https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2022/06/konkurs-objavljen-converted.pdf

Посебне одредбе за први и други циклус студија: https://www.mef.ues.rs.ba/raspisan-konkurs-za-upis-studenata-u-akademskoj-2022-2023-godini-na-univerzitetu-u-istocnom-sarajevu/

Општи и посебни услови за упис на трећи циклус студија: https://www.mef.ues.rs.ba/raspisan-konkurs-za-upis-studenata-u-akademskoj-2022-2023-godini-na-univerzitetu-u-istocnom-sarajevu/