Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Broj:01-20-3165 Datum: 23.09.2022. godine OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA Upis studenata u akademsku 2022/2023. godinu vršiće se od  26.09.2022. do 14.10.2022. godine. Apsloventi  su obavezni upis u akademsku 2022/2023. godinu  završiti  do […]

Obavještenja

Obavještenje za specijalizante – psihijatrija

Broj: 01- Datum: 19.09.2022.godine                                                              O B A V J E Š T E NJ E          Obavještavaju se specijalizanti , upisanih na specijalističke studije iz oblasti psihijatrije, da će biti organizovana dvosemestralna nastava na […]

Vijesti

Delegacija Medicinskog fakulteta Foča u posjeti Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Delegacija Medicinskog fakulteta Foča juče je boravila u Podgorci u službenoj posjeti Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Ovom prilikom dogovorena je saradnja na polju izvođenja nastavnih aktivnosti na akademskim i postdiplomskim studijama kao i nastave […]

Obavještenja

Obavještenje za specijalizante iz oblasti interne medicine, reumatologije, endokrinologije, hematologije, internističke onkologije, pulmologije, gastroenterologije, kardiologije, nefrologije

Broj: 01- Datum: 16.09.2022.godine                                                              O B A V J E Š T E NJ E          Obavještavaju se specijalizanti , upisanih na specijalističke studije iz oblasti interne medicine, reumatologije, endokrinologije, hematologije, internističke onkologije, pulmologije, […]

Vijesti

OBAVJEŠTENJE O TREĆEM UPISNOM ROKU

U skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu (01-S-144-XXXV/22) Medicinski fakultet u Foči organizuje treći upisni rok studenata na integrisanim studijama i prvom ciklusu studija za sljedeći broj upražnjenih mjesta: 1.Stomatologija……………………… 4 ( budžet)  […]