ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ, СТОМАТОЛОГИЈЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ

Тест из предмета Радиологија и нуклеарна медицина, Основи клиничке радиологије и Радиологија и имиџинг у здравству одржаће се 27. 9. у 10.00 ч.

Практични и усмени дио испита одржаће се 27. 9. у 12.00 ч у Кабинету за физиологију и патофизиологију.