ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Број:01-20-3165

Датум: 23.09.2022. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Упис студената у академску 2022/2023. годину вршиће се од  26.09.2022. до 14.10.2022. године.

Апсловенти  су обавезни упис у академску 2022/2023. годину  завршити  до 07.10.2021. године.

Студенти могу  извршити упис нареднe годинe студија у складу са Законом о високом образовању Републике Српске ставом 2. члан 143. са правом преноса највише 15  ЕЦТС бодова, без обзира на то колико је предмета исказано бројем бодова који се преносе или са преносом највише два  предмета, без обзира на то са колико ЕЦТС бодова су исказани предмети.

…………………………………………………………………..

Приликом уписа  студент је обавезан понијети индекс (обавезни потписи наставног професора  на предмету) , уплатнице и семестрални лист за дртуги семестар.

Дуговања на финансијској картици морају бити у потпуности измирена.

ШВ обрасци и сместрални листови могу се преузети у студентској служби факултета.

                                                                                                                 ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                 Проф. др Ирена Младеновић