Oбавјештење за специјализанте – психијатрија

Број: 01-

Датум: 19.09.2022.године

                                                             О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

         Обавјештавају се специјализанти , уписаних на специјалистичке студије из области психијатрије, да ће бити организована двосеместрална настава на Медицинском факултету Фоча.

      Потребно је да специјализанти  доставе у службу за специјалистичке студије попуњен образац пријаве за упис на двосеместралну наставу, најкасније до 01.11.2022.године.

      Трошкови семестра двосеместралне наставе износе 1.500,00 КМ по семестру ( 3.000,00КМ за оба семестра).

     Уплата трошкова за први семестар уплаћује се до 15.11.2022. године., а уплата за други семестар вршиће се приликом уписа другог семестра.

     Распоред одржавања наставе биће накнадно објављен на сајту Медицинског факултета Фоча.

      www.mef.ues.rs.ba

– Прилог:

Образац за упис

Координатор за специјализације и

Шеф катедре за неуропсихијатрију   

                                                                                                                                           ДЕКАН

Проф.др Векослав Митровић                                                                      Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено: 

1.  Наслову                                                                                          

2.  А/а

Пријава за наставу