Обавјештење за специјализанте из области интерне медицине, реуматологије, ендокринологије, хематологије, интернистичке онкологије, пулмологије, гастроентерологије, кардиологије, нефрологије

Број: 01-

Датум: 16.09.2022.године

                                                             О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

         Обавјештавају се специјализанти , уписаних на специјалистичке студије из области интерне медицине, реуматологије, ендокринологије, хематологије, интернистичке онкологије, пулмологије, гастроентерологије, кардиологије, нефрологије, да ће бити организована двосеместрална настава на Медицинском факултету Фоча.

      Потребно је да специјализанти из горенаведених области доставе у службу за специјалистичке студије попуњен образац пријаве за упис на двосеместралну наставу, најкасније до 01.11.2022.године.

      Трошкови семестра двосеместралне наставе износе 1.500,00 КМ по семестру ( 3.000,00КМ за оба семестра).

     Уплата трошкова за први семестар уплаћује се до 15.11.2022. године., а уплата за други семестар вршиће се приликом уписа другог семестра.

     Распоред одржавања наставе биће накнадно објављен на сајту Медицинског факултета Фоча.

      www.mef.ues.rs.ba

– Прилог:

Образац за упис

Координатор за специјализације                                                                              ДЕКАН

Проф.др Векослав Митровић                                                                      Проф.др Дејан Бокоњић

Руководилац катедре за интерну медицину

Доц.др Маријана Ковачевић

Достављено: 

1.  Наслову                                                                                          

2.  А/а

Пријава за наставу