Распоред наставе у школској 2023/2024. за студенте старијих година

Студијски програм Медицина:

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПЕТА ГОДИНА

ШЕСТА ГОДИНА

Студијски програм Стоматологија:

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПЕТА ГОДИНА

ШЕСТА ГОДИНА

Студијски програм Здравствена њега:

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА – Општи смјер

ТРЕЋА ГОДИНА – Анестетичари

ТРЕЋА ГОДИНА – Лабораторијски технолог

ЧЕТВРТА ГОДИНА – Општи смјер

ЧЕТВРТА ГОДИНА – Анестетичери

ЧЕТВРТА ГОДИНА – Лабораторијски технолог

Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација:

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА – Логопедија

ТРЕЋА ГОДИНА – Развојни поремећаји

ЧЕТВРТА ГОДИНА – Логопедија

ЧЕТВРТА ГОДИНА – Развојни поремећаји