Doktorske studije

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTARA AKADEMSKE 2022/2023. GODINE ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

Broj:01-10-39 Datum:17.02.2023.godine OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTARA AKADEMSKE 2022/2023. GODINE ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA Obavještavaju se studenti da će se ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestara akademske 2022/2023. godine  vršiti od […]

Doktorske studije

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE APSLOVENTE MEDICINSKOG FAKULTETA I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU ZAVRŠNU GODINU STUDIJA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Broj:01-20-1257/3 Datum: 23.11.2022.godine OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE APSLOVENTE MEDICINSKOG FAKULTETA I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU ZAVRŠNU GODINU STUDIJA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA Prijava  ispita za decembarski ispitni rok :  od 24.11.2022.godine do 30.11.2022. godine. Decembarski […]