Упутство за инсталацију и кориштење програма за видео конференцију, правила понашања за студенте на online настави

Упутство за инсталацију и кориштење програма за видео конференцију за наставно особље и студенте се налази у прилогу.

Правила понашања за студенте на online настави су у прилогу.