Расписан конкурс за упис студената у академској 2024/2025. години

У сриједу, 12. јуна, расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2024/2025. години на Универзитету у Источном Сарајеву.

Пријављивање кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија на свим организационим јединицима Универзитета у Источном Сарајеву почиње 24. 06. 2024. године, а завршава 28. 06. 2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

На Медицинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву пријемни испит ће бити одржан 01. и 02. 07. са почетком у 9,00 часова. Студијски програм Медицина 01. 07. 2024. године у 9.00 часова, а студијски програми Стоматологија, Специјална едукација и рехабилитација и Здравствена њега  02. 07. 2024. године у 9.00 часова. Објављивање резултата је 03. 07. 2024. године до 14.00 часова, изузев за студијске програме Специјална едукација и рехабилитација, Здравствена њега и Стоматологија Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву за које ће се резултати објавити 04. 07. 2024. године до 14.00 часова.

Пријављивање кандидата на студијске програме Медицина на енглеском језику и Стоматологија на енглеском језику на Медицинском факултету Фоча Универзитета у Источном Сарајеву почиње  17. 06. 2024. године, а завршава се 28. 06. 2024. године (електронским путем на мејл адресу studiesinenglishmf@gmail.com). Полагање пријемног испита одржаће се 04. 07. 2024. године у 9.00 часова (онлајн). Објављивање резултата конкурса је 08. 07. 2024. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата почиње 15. 07. 2024. године, а завршава се 19. 07. 2024. године.