ЈАВНA ОДБРАНA ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Број:01-1282

Датум: 17.06.2024.године

             На основу члана 44. Правилника о студирању на докторским студијама и стицању звања доктор наука Универзитета у Источном Сарајеву, Медицински Факултет Фочa, Универзитета у Источном Сарајеву, обајвљује 

                                          ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 Николина др Дукић, јавно ће бранити докторску  дисертацију под називом “Предиктивни и прогностички значај полиморфизма у гену PD-L1 и експресије  PD-L1 у ћелијама карцинома дојке у постизању комплетног патолошког одговора након неоадјувантне терапије код различитих молекуларних подтипова карцинома дојке “.

Јавна одбрана докторске дисертације одржаће се 05.07.2024.године са почетком у 13 часова, у свечаној сали Медицинског факултета Фоча.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета Фочa у времену од 08 до 19 часова.

                                                                                                                                                  ДЕКАН

                                                                                                                                  Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено ׃

1.Огласна табла

2.Радио Фоча

3.Web site

4.Библиотека

5.Досије кандидата

6. А/а.