Проф.др Дејан Бокоњић именован за вршиоца дужности декана Медицинског факултета

Одлуком ректора Универзитета у Источном Сарајеву број 4505/19 од 30.09.2019. године, проф. др Дејан Бокоњић именован је за вршиоца дужности декана Медицинског факултета.

Проф.др Дејан Бокоњић је ванредни професор уже научне области Педијатрија. Проф. др Дејан Бокоњић је у периоду од 2012. до 2019. године обављао функцију проректора за међународну сарадњу и осигурање квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву.