OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Број:01-20-2133

Датум: 08.02.2022.године

OБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Пријава испита за јануарско-фебруарски испитни рок други термин, студијски програм Здравствена њега и Специјална едукација и рехабилитација-смјер Развојни поремећаји:

 од 08. до 13.02.2022. године.

Испитни јануарско- фебруарски рок  други термин за наведене студијске прогаме: од 15.02. до 11.03.2022. године.

Пријава испита за јануарско-фебруарски испитни рок други термин, студијски програм Специјална едукација и рехабилитација-смјер Логопедија: од 28.02 до 04.03.2022. године.

Испитни јануарско фебруарски рок други термин: од 07.03. до 31.03.2022. године.

Одлуком Владе Републике Српске одобрен је накнадни упис студентима другог циклуса студија студијски програм Специјална едукација и рехабилитација- смјер Логопедија у академској 2021/2022.години. Настава за зимски семестар  због накандног уписа студената завршиће се заккључно са 28.02.2022.године, након чега студенти стичу право пријаве испита.

Након истека рока за пријаву испита по одлуци управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву студент плаћа накнадну пријаву испита у износу од  30 КМ.

                                                                                                       ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                       Проф. др Ирена Младеновић