ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊЕГ СЕМЕСТАРА АКАДЕМСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Број:01-20-2133/2

Датум:08.02.2022.године

ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊЕГ СЕМЕСТАРА АКАДЕМСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ДРУГОГ  ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Обавјештавају се студенти  другог циклуса студија студијских програма  Здравствена њега и Специјална едукацијија и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји,  да ће се овјера зимског и упис љетњег семестара академске 2021/2022. године вршити од 21.02.2022.године до 28.02.2022. године. Студенти другог циклуса студија студијски програм Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Логопедија, могу овјерити зимски и уписати љетњи семестар од 28.02.2020.године до 04.03.2022.године.

За овјеру семестра студенти су обавезни имати све потписе из наставних предмета које су слушали у зимском семестру. За предмете за које због актуелне епидемиолошке ситуације није могуће добити потпис одговорног наставника, надлежни асистент односно наставник доставља студентској служби потврду о стицању права на потпис.

Уз индекс студенти су обавезни попунити семестрални лист, уплатити семестар и школарину.

Приликом уписа љетњег семестра студенти су обавезни уплатити пријаву  завршног мастер рада студентској служби факултета, на прописаном обрасцу . Тема завршног мастер рада бира се са  списка тема које је усвојило научно-наставно вијеће факултета.

Пријава завшног рада обухвата следеће податке: биграфују, назив рада и образложење теме.

Образложење теме завршног рада на другом циклусу садржи:

-образложење теме рада,

-предмет истраживања,

-хипотезу са образложењем,

-циљ истраживања,

-методе које ће се примјенити,

-попис основне литературе.

Испуњена и потписана (кандидат и ментор) пријава се предаје у студентску службу факултета.

Образац и уплате студенти могу преузети у студентској служби факултета.

                                                                                                                       Продекан за наставу

                                                                                                                Проф. др Ирена Младеновић