Обавјештење – Биологија ћелије са хуманом генетикомк

ТЕСТ ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ, КОД ПРОФ. ДР МИЛАНА КУЛИЋА, ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕТАК, 11.02. У 10,00 ЧАСОВА, АМФИТЕАТАР 110.