Посјета руководства Пољопривредног факултета УИС-а

Данас су у посјети Медицинском факултету боравили декан Пољопривредног  факултета проф. др Весна Милић са продеканима, доц. др Игором Ђурђићем и проф. др Татјаном Крајишник. У разговору са деканом Медицинског факултета проф. др Дејаном Бокоњићем, продеканом за научно-истраживачки рад и предузетништво, доц. др Срђаном Машићем и продеканом за наставу, проф. др Иреном Младеновић договорена је сарадња у реализацији заједничких научно-истраживачких пројеката. Декан Бокоњић и сарадници су упознали госте са организацијом и пројектима, који се тренутно реализују на Медицинском факултету.Такође, наглашено је да ће у наредном периоду ова сарадња бити подигнута на још већи ниво.