Kонкурс за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у току 2020. године

Обавјештавамо Вас да је Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво објавило конкурс за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у току 2020. године.

Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима подразумијева финансијска средства која издваја Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво за публиковање научних радова у часописима који се налазе у Journal Citation Reports (JCR) извјештају компаније Klerivet analitiks (Clarivate Analytics), тј. у неком од Web of Science индекса.

Награда за научна достигнућа у развоју науке додјелјује се научницима и истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.

Текст конкурса и пријавни обрасци доступни су на званичној страници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx)

Рок за пријаву је 30.11.2020. године.