Конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија у Републици Српској за 2021. годину и Конкурс за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у овој години укупне вриједности 200.000 КМ

Обавјештавамо Вас да је Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво данас расписало Конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија у Републици Српској за 2021. годину и Конкурс за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у овој години укупне вриједности 200.000 КМ.

Корисници средстава финансијске подршке пројектима могу бити само правна лица која се баве развојем технологија и која су регистрована на територији Републике Српске.

Укупно је за овај конкурс предвиђено 120.000 КМ и то за развој технологија 35.000 КМ, обезбјеђење савремене опреме 45.000 КМ, учешће на стручним скуповима о развоју технологија 20.000 КМ и 20.000 КМ за учешће у програмима Европске уније.

Право учешћа на конкурсу имају привредна друштва, научноистраживачке организације, високошколске установе, и друга правна лица која се баве развојем технологија, а рок за пријаву је 20.10.2021. године.

Конкурсом за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у овој години Министарство подржава публиковање научних радова у часописима који се налазе у Journal Citation Reports (JCR) извјештају компаније Клеривет аналитикс (Clarivate Analytics), тј. у неком од Web of Science индекса и додјељује награде научницима и истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.

Уколико један кандидат конкурише за додјелу средстава и за подстицаје и за награду, потребно је да поднесе двије одвојене пријаве.

За подстицање научне продуктивности у међународним научним часописима и награђивање за научна достигнућа за 2021. годину планирано је 80.000 КМ, а рок за пријаву је 29.10.2021. године.

Више информација и пријавни обрасци доступни су на званичној страници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, путем линка, https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/media/vijesti/Pages/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8,-16.09.2021.aspx