Коначна ранг листа кандидата за упис на Медицински факултет у академској 2022/2023. години

Коначна ранг листа кандидата за упис на Медицински факултет у академској 2022/2023. години:

  1. Медицина
  2. Стоматологија
  3. Здравствена њега
  4. Специјална едукација и рехабилитација