Zdravstvena njega

Spiskovi studenata starijih godina po grupama

MEDICINA Druga godina Treća godina Četvrta godina Peta godina Šesta godina ZDRAVSTVENA NJEGA Druga godina Treća godina Četvrta godina SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA Druga godina Treća godina Četvrta godina STOMATOLOGIJA Druga godina Treća godina Čatvrta […]

Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE MEDICINSKOG FAKULTETA SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Broj:01-20-458 Datum: 25.10.2021.godine            VAŽNO!!!!! OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE MEDICINSKOG FAKULTETA SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA Obavještavaju se apsolventi svih studijskih programa da za prijavu ispita moraju imati upisanu akademsku 2021/2022.godinu i da prije početka prijave ispita za […]

Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA SPECIJALIZANTE

Obavještavaju se specijalizanti opšte hirurgije, abdominalne hiurgije, grudnehirurgije, vaskularne hirurgije, urologije, ortopedije, fizikalne medicine irehabilitacije i anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije da će bitiorganizovana dvosemestralna nastava na Medicinskom fakultetu Foča.Potrebno je da specijalizanti do 01.11.2021.godine […]

Obavještenja

Obavještenje – Higijena sa medicinskom ekologijom, Medicinska ekologija, Ekologija i javno zdravlje, Higijena i zdravstveno vaspitanje

Obavještavaju se svi studenti smjera medicina, stomatologija, zdravstvena njega da donesu indekse za potpis nastave, ukoliko neko nema, kao i potpis za položen ispit iz sledećih predmeta : Higijena sa medicinskom ekologijom, Medicinska ekologija, Ekologija […]

Vijesti

Izbori članova SPUIS i izbori članova NNV fakulteta/UNNV akademija iz reda studenata 2021/2022

U prilogu vam dostavljamo: Odluku rektora Univerziteta o raspisivanju izbora za članove Studenstkog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Odluku rektora o raspisivanju izbora za članove NNV fakulteta /UNNV akademija iz reda studenata odgovarajućeg fakulteta/akademije Univerziteta […]