Избори чланова СПУИС и избори чланова ННВ факултета/УННВ академија из реда студената 2021/2022

У прилогу вам достављамо:

  1. Одлуку ректора Универзитета о расписивању избора за чланове Студенстког парламента Универзитета у Источном Сарајеву,
  2. Одлуку ректора о расписивању избора за чланове ННВ факултета /УННВ академија из реда студената одговарајућег факултета/академије Универзитета и
  3. Одлуку ректора Универзитета о именовању Централне изборне комисије и изборних комисија по факултетима/академија за спровођење избора чланова Студенстког парламента Универзитета у Источном Сарајеву и члановаННВ факултета /УННВ академија из реда студената одговарајућег факултета/академије Универзитета .

Потребно је факултети/академије на својој огласној табли данас објаве Одлуку ректора Универзитета о расписивању избора за чланове Студенстког парламента Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуку ректора о расписивању избора за чланове ННВ факултета /УННВ академија из реда студената одговарајућег факултета/академије Универзитета.

Пољопривредни факултет Источно Сарајево и Правни факултет Пале треба да ову одлуку објаве како у сједништу факултета тако и у одјељењима ван сједишта.

Наведне одлуке доставићемо вам и путем редовне поште у довољном броју примјерака за факултет/академију и чланове изборних комисија које ће непосредно спроводити изборе на факултетима/академијама.