У продаји је нови ИНФОРМАТОР

У продаји је нови ИНФОРМАТОР са тест питањима за полагање пријемног испита за упис на I циклус студија и интегрисане академске студије – академска 2021/22. год. Информатор се може преузети у скриптарници факултета.
Инфo тел: 058 210 420