СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА-СМЈЕР ЛОГОПЕДИЈА И СУРДОАУДИОЛОГИЈА

Број: 01-10-56

Датум: 26.04.2023. године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА-СМЈЕР ЛОГОПЕДИЈА И СУРДОАУДИОЛОГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ  ДРУГОГ ЦИКЛУСА  СТУДИЈА МАЈСКИ ИСПИТНИ  РОК   У АКАДЕМСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

ИСПИТИ:Термин:  
Системи комуникације Проф.др Надица Јовановић Симић       22.05.2023.године у 9:00  часова
Генетски аспекти говорних поремећаја Проф.др Надица Јовновић Симић       22.05.2023.године у 9:00  часова
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                   ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                   Проф. др Ирена Младеновић