ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА НА КРАТКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ У АКАДЕМСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА НА КРАТКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  У АКАДЕМСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Обавјештавају се кандидати оба кратка  студијска  програма да ће се упис вршити у периоду од  08.05. до 31.05.2023. године.

Потребна документација за упис:

  1. Попуњен уписни лист

 (преузети са сaјта Медицинског факултета Фоча https://www.mef.ues.rs.ba )

  1. Двије фотографије ( 50mm х 60mm)

Пријаве на упис се могу доставити лично у студентску службу Медицинског факултета Фоча или путем поште на адресу:

Медицински факултет Фоча

Студентска број 5

73 300 Фоча

(са назанаком упис на Кратки студијски програм)

Кандидати који до наведеног рока не изврше упис, сматраће се да су одустали.

Настава на кратким студијским програмима почиње 04.09.2023. године.

Уписни лист је можете преузети овдје.

    Фоча, 05.05.2023. године                                                               Доц. др Огњенка Јањић Павловић