ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ УПИСУЈУ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ УПИСУЈУ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ,  АКАДЕМСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ

Упис у прву годину студија у првом уписном року академске 2024/25. године почиње 08.07.2024.године, а завршава се 12.07.2024.године од 8,00 – 14,00 часова. Упис су обавезни обавити лично примљени кандидати.

Приликом уписа кандидати су обавезни понијети:

  1. Личну карту
  1. Двије фотографије за индекс (формат 50x60мм)  и једну фотографију за идентификациону картицу (формат као за личну карту)
  1. Увјерење о држављанству (уколико нису приложили уз пријаву) и
  1. Доказ о регулисању здравствене заштите (овјерена здравствена књижица или потврда надлежног органа).
  1. Кандидати који приликом предаје докумената нису приложили оригиналне документе, обавезни су понијети исте на дан уписа!!!!!

Уколико кандидат не заврши упис у наведеном року сматраће се да је одустао од уписа.

Одлуком Владе Републике Српске (Службени гласник РС бр.33/2024 и 53/2024)  одобрен је упис дјеце погинулих и несталих бораца Војске Републике Српске која су положила пријемни испит, а нису се уписала на одређени студијски програм у оквиру одобрене уписне квоте, о чему су обавезни приложити одговарајуће увјерење.

Фоча,28.06.2024.године                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                          Проф.др Ирена Младеновић

Уплатнице које уплаћују сви студенти

Уплатнице које уплаћују студенти за студијски програм који уписују

Уплатнице које уплаћују студенти који су на самофинансирању

Уплатнице које уплаћују студенти држављани Црне горе