Студeнтски дaн нaукe – 2018

Сaвeз студeнaтa Meдицинскoг фaкултeтa Фoчa и Meдицински фaкултeт Фoчa oргaнизуjу „Студeнтски дaн нaукe – 2018“ у прoстoриjaмa читaoницe „Студeнтскoг дoмa- Фoчa“.
Скуп ћe бити одржан 22.05.2018. године са почетком у 18.00 часова.
Tрajaњe усмeнe прeзeнтaциje изнoси: 7 минута + 3 минуте дискусиje.
Члaнoви стручнe кoмисиje/мoдeрaтoри:
Прoф. др Биљaнa Mиjoвић, дoц. др Jeлeнa Крунић, Слaвкo Maлeшeвић- студeнт


Program:

Obraćanje dekana prof.dr Milana Kulića,

obraćanje prodekana za NIR prof.dr Biljane Mijović,

obraćanje studenata ispred sekcije za NIR.

Sesija 1, 18:15 – 19:15:

Haris Čampara (Medicinski fakultet Sarajevo)

Tema rada: Razvoj vakcina: od pustule do nanovakcine

Arsenije Pavlović

Tema rada: Sinaptofizin imunoreaktivnost u endokrinim ćelijama i nervnim vlaknima čovjeka tokom pseudoglandularne i kanalikularne faze razvoja

Slavko Malešević

Tema rada: Prevalenca karijesa na prvim stalnim molarima

Marija Drakul

Tema rada: Uloga kalijumskih kanala i enzimskog puta NO / cGMPa u relaksantnom efektu magnezijum sulfata u izolovanom uterusu pacova

Radoslava Ninković

Tema rada: Procjena budnosti pacijenta u toku opšte anestezije

Pauza: 15 minuta

Sesija 2, 19:30 – 20:30 :

Sanja Mitrović

Tema rada: Razlog ekstrakcije mliječnih zuba

Darko Lazić

Tema rada: Sinaptofizin imunoreaktivnost u plućima i duodenumu humanog fetusa u 10 nedelji razvoja

Ognjenka Čančar

Tema rada: The effect of magnesium sulfate on the isolated renal and mesenteric arteries of rats

Ilija Vukčević

Tema rada: Effect of preoperative administered magnesium sulafate on postoperative pain intensity in patients after laparoscopic cholecystectomy

Stefan Kulić

Tema rada: Rekonstrukcija defekta mekog tkiva prstiju sa drugom i trećom perforacijom metakarpalne arterije