Студенти из Пољске бораве на Медицинском факултету

На Медицинском факултету Фоча у оквиру програма ЕРАСМУС+ размјене тренутно бораве двије студентице са Медицинског Универзитета у Лублину (Пољска), студенти I циклуса студија и мастер студија Здравствене његе.


Пољске студентице ће се током два мјесеца боравка практично обучавати у Универзитетској болници Фоча и на Медицинском факултету. На свим одјељењима у Универзитетској болници и на Медицинском факултету студентима су додијељени ментори који ће их водити у току обављања стажа. Такође, у складу са системом интернационализације Факултета студенти на располагању имају и студенте менторе који им помажу да се лакше интегришу у нову средину: повежу са осталим студентима и преброде културолошке, друштвене и географске разлике.


Данас је на Факултету уприличен свечани пријем ових студената, са продеканима, представницима Савеза студената Медицинског факулета и студентске секције за међународну сарадњу. Студенти су упознати са радом Универзитета у Источном Сарајеву, активностима Медицинског факултета, као и својим програмом рада, те су посјетили центре, лабораторије и специјализоване учионице у оквиру наставне базе Факултета.


Медицински факултет Фоча са Медицинским Универзитетом у Лублину има потписан међуинституционални споразум који омогућава овакав тип размјене студената на студијском програму Здравствена њега.