ПОЧЕО РАД ИЗДВОЈЕНОГ ШАЛТЕРА ПОШТЕ

У ПРОСТОРИЈАМА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ФОЧA ОД 01.02.2024. ГОДИНЕ
ПОЧЕО ЈЕ СА РАДОМ ИЗДВОЈЕНИ ШАЛТЕР ПОШТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – РАДНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ФОЧА.
РАДНО ВРИЈЕМЕ ШАЛТЕРА ЈЕ ОД 08:00 – 14:30 САТИ (ПАУЗА ЈЕ ОД 10:00 – 10:30 САТИ).
ИЗДВОЈЕНИ ШАЛТЕР РАДИ ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПЕТКА.


НА ШАЛТЕРУ СЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ:
1. Плаћања – уплате
2. Пријем пошиљки