Обавјештење

Број:01-591/8
Датум: 01.02.2024.године

             На основу члана 44. Правилника о студирању на докторским студијама и стицању звања доктор наука Универзитета у Источном Сарајеву, Медицински Факултет Фоча, Универзитета у Источном Сарајеву, обајвљује 

                                          ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 Мр Наталија Хаџивуковић, јавно ће бранити докторску  дисертацију под називом “Анализа индикатора и развој поузданог алата за процјену фрагилности код особа старије животне доби у Босни и Херцеговини “.

Јавна одбрана докторске дисертације одржаће се 19.02.2024. године са почетком у 12:00 часова у свечаној сали Медицинског факултет у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.

                                                                                                                                                  ДЕКАН

                                                                                                                                 Проф.др Дејан Бокоњић