ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊEГ СЕМЕСТРА АКАДЕМСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Број:01-10-69
Датум:25.01.2024.године

ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊEГ СЕМЕСТРА АКАДЕМСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ
ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Обавјештавају се студенти свих студијских програма да ће се овјера зимског и упис љетнег
семестра академске 2023/2024. године вршити од 12.02.2024. године до 22.02.2024. године.
Изузетак су студенти прве године студијског програма Медицина на енглеском језику и
Стоматологија на енглеском језику који ће овјеру семестра вршити од 23.02.2024. године до
29.02.2024. године.
За овјеру семестра студенти су обавезни имати све потписе из наставних предмета које су
слушали у зимском семестру.
Уз индекс студенти су обавезни попунити семестрални лист, уплатити семестар и
школарину.
Студенти студијских програма Медицина, Медицина на енглеском језику, Стоматологија,
Стоматологија на енглеском језику и Здравствена њега, осим апсолвената и поноваца, који на практичној настави бораве у Универзитетској болници Фоча, приликом овјере семестра
обавезни су приложити налаз санитарног прегледа.
Студенти који до наведеног рока не овјере семестар, одлуком Управног одбора Универзитета
накнадну овјеру семестра плаћају 40 КМ.

Напомена: Почетак љетнег семестра 26.02.2024. године.

Продекан за наставу
Проф. др Ирена Младеновић

Доц. др Огњенка Јањић Павловић