ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊЕГ СЕМЕСТАРА АКАДЕМСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Обавјештавају се студенти свих студијских програма да ће се овјера зимског и упис љетњег семестара академске 2020/2021. године  вршити од 15.02.2021.године до 05.03.2021. године.

За овјеру семестра студенти су обавезни имати све потписе из наставних предмета које су слушали у зимском семестру. За предмете за које због актуелне епидемиолошке ситуације није могуће добити потпис одговорног наставника, надлежни асистент односно наставник доставља студентској служби потврду о стицању права на потпис.

Уз индекс студенти су обавезни попунити семестрални лист, уплатити семестар и школарину.

Студенти свих година студијских програма Медицина, Стоматологија, и Здравствена њега, осим апсолвената и поноваца, који на практичној настави бораве у Универзитетској болници Фоча, приликом овјере семестра обавезни су приложити налаз санитарног прегледа.

Студенти који до наведеног рока не овјере семестар, одлуком Управног одбора Универзитета накнадну овјеру семестра плаћају 40 КМ.