Otvorene su prijave za međunarodni konkurs International Medis Awards for Medical Research 2018

Stručni žiri za dodjelu nagrade International Medis Awards ove godine peti put zaredom raspisuje konkurs International Medis Awards for Medical Research za najbolja aplikativna medicinska dostignuća ljekara i farmaceuta u regiji srednje i jugoistočne Evrope.

 

U 2018. godini poziv za prijavu upućujemo zdravstvenim radnicima s područja farmacije, gastroenterologije, ginekologije, intenzivne medicine (s anesteziologijom), neurologije, oftalmologije, pedijatrije, pulmologije (s alergologijom) i reumatologije.

 

Ko se može prijaviti?

Na konkursu možete učestvovati sa svojim naučno-istraživačkim radovima koje ste predstavili:

·         člankom objavljenim u afirmiranoj naučnoj publikaciji s faktorom uticaja (Impact Factor) iznad 1,5.

 

Istraživački rad mora biti prihvaćen, predstavljen ili objavljen između 1. septembra 2017. i 31. avgusta 2018.

 

Konkurs je raspisan u osam država: Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.

 

Stručni žiri

Prijavljene radove ocjenjivat će stručni žiri prema unaprijed određenim kriterijima, a čine ga međunarodno priznati stručnjaci različitih specijalnosti pod vodstvom predsjednika žirija prof. dr. sc. Matije Tomšiča, dr. med., načelnika Kliničkog odjeljenja za reumatologiju u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana. Žiri će odabrati finaliste i po jednog pobjednika iz svakog gore navedenog područja istraživanja.

 

Nagrada

Pobjednicima konkursa pripada nagrada:

·         bronzana skulptura Budućnost (Future) i

·         financijski podsticaj za dalji istraživački rad u iznosu od 2.500 eura (bruto).

 

Finalisti konkursa dobit će nagradu:

·         priznanje Medis Awards

·         finansijsku podršku za dalji istraživački rad u iznosu od 500 eura (bruto).

 

Finalisti i članovi stručnog žirija će prisustvovati svečanoj priredbi s dodjelom nagrada koja će se održati 29. novembra 2018. u Sarajevu. Pobjednici i finalisti dobit će nagradu ako budu učestvovali na ceremoniji.

 

Najkasniji rok za prijavu: 15. septembar 2018.

 

Prijavu na engleskom jeziku popunite u digitalnom obliku na formularu koji ćete naći na www.medis-awards.com. Tu ćete također naći detaljnije informacije o uslovima učestvovanja na konkursu. Više informacija o konkursu možete dobiti na e-adresi awards@medis.si.