Одржанa обука ментора представника здравствених установа у оквиру пројекта дуалног високог образовања – DUALSCI

Дана 04.06.2021. године одржан је састанак руководства Медицинског факултета са менторима здравствених установа који ће примити студенте студијског програма Здравствена њега у својим здравственим установама на практичан рад као дио редовног наставног процеса на Медицинском факултету. Менторе су именовали директори здравствених установа. На почетку је Александра Михајловић Бијелић из Привредне коморе Републике Српске путем видео укључења представила искуства из дуалног средњег образовања, а затим и искуства са обуке ментора из средњег образовања, и указала на правце кретања обуке ментора у високом образовању. Затим је доц. др Ненад Марковић представио дуално високо образовање и специфичне моделе дуалног високог образовања. Доц. др Јелена Павловић представила је практично менторе клиничких вјештина, основне поставке, различите ситуације и моделе понашања у различитим ситуацијама. Мр Наталија Хаџивуковић је представила књижице за стручну праксу за све године студија и практично упознала менторе са начином управљања овом књижицом која представља суштину дуалног високог образовања. На основу ове књижице ментори ће проводити оцјењивање односно процјењивање способности, знања и вјештина које су студенти стекли у здравственим установама.
На крају састанка изведени су закључци приликом чега је договорена наредна обука ментора у септембру или октобру 2021. Обзиром да је менторима представљено кориштење књиге стручне праксе и практично попуњавање, сви су се сложили да је руковање овом књигом прилично јасно, те да ће се приликом њеног попуњавања за сваког студента појединачно трудити да студентима пренесу довољно знања и вјештина који се траже током свих година студија. Састанку су присуствовали представници здравствених установа Дом здравља Фоча, болница Србија Источно Сарајево, Дом здравља Источно Сарајево, Дом здравља Гацко, кантонална болница Горажде, болница Требиње, Дом здравља Требиње, болница Зворник и представници Медицинског факултета и студијског програма Здравствена њега.