Одбрана докторске дисертације

Број:01-363/8
Датум: 04.12.2023.године

На основу члана 44. Правилника о студирању на докторским студијама и стицању звања
доктор наука Универзитета у Источном Сарајеву, Медицински Факултет из Фоче, Универзитета у
Источном Сарајеву, обајвљује

ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Саша др Дабић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом “Хирушко лијечење
периапексних лезија: антибактеријски ефекат озона и утицај експресије гена на исход лијечења “.
Јавна одбрана докторске дисертације одржаће се 22.12.2023.године са почетком у 11׃00 часова, у
свечаној сали Медицинског факултет у Фочи.
Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци
Медицинског факултета у Фочи у времену од 08׃00 до 19׃00 часова.

ДЕКАН
Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено ׃
1.Огласна табла
2.Радио Фоча
3.Web site
4.Библиотека
5.Досије кандидата

  1. А/а.