ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Број:01-10-5

Датум: 04.11.2022. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Упис студената у академску 2022/2023. годину вршиће се до 15.11.2022. године.

До наведеног термина за упис студенти  трећег циклуса студија обавезни су  завршити све обавезе семинарских радова из наставних предмета које су пријавили  у октобарском испитном року, а који су за услов за упис у академску 2022/2023. годину.

Студент тећег циклуса студија стиче право уписа наредног семестра, ако је скупио све потписе из наставних предмета које је одслушао и овјерио предходни семестар.

Студент има право уписа друге/треће године студија ако је у првој/другој години студија трећег циклуса испунио услове за упис наредне године  у складу са Законом о високом образовању Републике Српске.

Студент који не испуни услове за упис друге/треће године трећег циклуса студија, има право да обнови годину у складу са Законом о високом образовању.

…………………………………………………………………..

Приликом уписа  студент трећег циклуса студија обавезан је понијети индекс (обавезни потписи наставног професора  на предмету), уплатнице и семестрални лист за други семестар.

Дуговања на финансијској картици морају бити у потпуности измирена.

ШВ обрасци и сместрални листови могу се преузети у студентској служби факултета.

                                                                                                     ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ

                                                                                                        ДЈЕЛАТНОСТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                                                                                                 Доц.др Срђан Машић