Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске суфинансира студенте

Обавјештавамо Вас да Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, у оквиру Програма оспособлјавања младих за научни и истраживачки рад, суфинансира студенте трећег циклуса академских студија при изради завршних радова (докторске дисертације).

Министарство ће у 2022. години суфинансирати 32 студената трећег циклуса академских студија при изради докторских дисертација по научним областима и то:

· Природне науке (седам докторских дисертација);

· Инжењерство и технологија (седам докторских дисертација);

· Медицинске и здравствене науке (пет докторских дисертација);

· Полјопривредне науке (пет докторских дисертација);

· Друштвене науке (четири докторске дисертације);

· Хуманистичке науке (три докторске дисертације);

· Умјетност (једна докторска дисертација).

У складу са Финансијским планом рада Министарства за 2022. годину, укупна средства за ову намјену износе 80.000,00 КМ. Рок за подношење пријава на конкурс је 21.11.2022. године.

Више информација о конкурсу доступно је на линку у наставку: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx