Обавјештење за апсолвенте Mедицинског факултета и студенте који обнављају завршну годину

Број:01-10-10
Датум: 20.10.2023.године

OБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА АПСОЛВЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ
ЗАВРШНУ ГОДИНУ СТУДИЈА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ПРВОГ, ДРУГОГ И

ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Обавјештавају се апсолвенти свих студијских програма и студенти поновци завршне године студија
да ће се новембарски испитни рок одржати од 01. до 30.11.2023. године.
Пријава испита за новембарски испитни рок је од 23.10. до 27.10.2023. године.
За пријаву испита студенти требају имати уписану академску 2023/24. годину.
Након истека рока за пријаву испита по одлуци управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву
студент плаћа накнадну пријаву испита у износу од 30 КМ.

Напомена: На сједници Наставно-научног вијећа Медицинског факултета донесена је Одлука да
студенти не могу полагати испите из завршне године студија без положених испита из наставних
предмета Енглески језик I, II и III, осим студената студијаког програма Специјална едукација и
рехабилитација који могу имати неположен испит Енглески II.
Студенти који прекрше правило биће лично одговорни и санкционисани.

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
Проф. др Ирена Младеновић