Обавјештење о одбрани дипломског рада

Број:01-20-1063/2
Датум: 23.01.2024. године

На основу члана 67. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 8. Правилника о
изради и одбрани дипломског рада на Медицинском факултету у Фочи број 01-3-151 од 16.03.2023.
године, декан издаје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
О одбрани дипломског рада

Студент Дијана Тешовић, јавно ће бранити дипломски рад под називом „СЕСТРИНСКА
ПАРТИЦИПАЦИЈА У ТЕРМИНАЛНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА КАРЦИНОМОМ
ПЛУЋА“, дана 31.01.2024. године., у 13:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.
Дипломски рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00
часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Декан
Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено:
1.Огласна табла
2.Web site
3.А/А