Обавјештење о одбрани завршног рада

Број:01-20-1067/2
Датум: 23.01.2024. године

На основу члана 67. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 8. Правилника о
изради и одбрани дипломског рада на Медициснком факултет у Фочи број 01-3-151 од 16.03.2023.
године, декан издаје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
О одбрани завршног рада

Студент Гужвић Свјетлана, јавно ће бранити завршни рад под називом „”ДИЈАБЕТИЧКА
РЕТИНОПАТИЈА“, дана 29.01.2024. године., у 12:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета
у Фочи.
Завршни рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова
у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Декан
Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено:
1.Огласна табла

2.Web site
3.А/А